یوز پیامک

تست پنل

وارد نرم افزار گوگل شده و سپس نام yoozpayamak.ir را وارد کرده.
وارد صفحه اصلی سامانه شده برای تست پنل میتوانید با وارد کردن حروف کوچک demo..demo
وارد سامانه شده،واگر ثبت نام کرده باشید و پنل شما مثبت شده باشد برای شما از طریق پیامک نام کاربری و کلمه عبورتان ارسال شده،و بعد از تائیده احراز هویت میتوانید با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شده و استفاده کنید..
اما برای کسانی ک میخواهند محیط سایت رو هم ببینند و با تمام خدمات ما اشنا بشن میتوانند از طریق لینکwww.yoozpayamak.ir وارد شده و در کنار گوشه سمت راست صفحه وارد سامانه خود شوید
شرکت تبلیغاتی یوز پیام اسیا تنها شرکتی است که زیر مجموعه شرکتی دیگری نیست و به صورت مستقل کار کرده و یکی از سریع ترین و پیشرفته ترین شرکت ها در زمینه تبلیغات در محیط مجازی و پیامکی می باشد.
رضایت شما افتخار ماست

ورود به تست پنل
یوز پیامک

تست پنل

وارد نرم افزار گوگل شده و سپس نام yozpayam.ir را وارد کرده.
وارد صفحه اصلی سامانه شده برای تست پنل میتوانید با وارد کردن حروف کوچک demo..demo
وارد سامانه شده،واگر ثبت نام کرده باشید و پنل شما مثبت شده باشد برای شما از طریق پیامک نام کاربری و کلمه عبورتان ارسال شده،و بعد از تائیده احراز هویت میتوانید با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شده و استفاده کنید..
اما برای کسانی ک میخواهند محیط سایت رو هم ببینند و با تمام خدمات ما اشنا بشن میتوانند از طریق لینکwww.yoozpayamak.ir وارد شده و در کنار گوشه سمت راست صفحه وارد سامانه خود شوید
شرکت تبلیغاتی یوز پیام اسیا تنها شرکتی است که زیر مجموعه شرکتی دیگری نیست و به صورت مستقل کار کرده و یکی از سریع ترین و پیشرفته ترین شرکت ها در زمینه تبلیغات در محیط مجازی و پیامکی می باشد.
رضایت شما افتخار ماست

ورود به تست پنل

تست پنل

وارد نرم افزار گوگل شده و سپس نام yozpayam.ir را وارد کرده.
وارد صفحه اصلی سامانه شده برای تست پنل میتوانید با وارد کردن حروف کوچک demo..demo
وارد سامانه شده،واگر ثبت نام کرده باشید و پنل شما مثبت شده باشد برای شما از طریق پیامک نام کاربری و کلمه عبورتان ارسال شده،و بعد از تائیده احراز هویت میتوانید با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شده و استفاده کنید..
اما برای کسانی ک میخواهند محیط سایت رو هم ببینند و با تمام خدمات ما اشنا بشن میتوانند از طریق لینکwww.yoozpayamak.ir وارد شده و در کنار گوشه سمت راست صفحه وارد سامانه خود شوید
شرکت تبلیغاتی یوز پیام اسیا تنها شرکتی است که زیر مجموعه شرکتی دیگری نیست و به صورت مستقل کار کرده و یکی از سریع ترین و پیشرفته ترین شرکت ها در زمینه تبلیغات در محیط مجازی و پیامکی می باشد.
رضایت شما افتخار ماست

ورود به تست پنل